Di tích quốc Gia chùa Thầy tràn ngập rác

Theo FB của Đại Đức Thích Trường Xuân  , trụ chì chủa Long Đẩu, hồ Long trì,  khu vực Chùa Thầy, di tích Quốc Gia đặc biệt rác thải nổi lềnh...

Theo FB của Đại Đức Thích Trường Xuân  , trụ chì chủa Long Đẩu, hồ Long trì,  khu vực Chùa Thầy, di tích Quốc Gia đặc biệt rác thải nổi lềnh phềnh
Dưới đây là hình ảnh rác thải trên hồ Long Trì trên Fb của đại đức Thích Trường Xuân

Bài Liên Quan

Tin Mới 238933368474834324

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item