Luật Báo chí mới: “Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo”

Đó là nội dung được quy định chi tiết, cụ thể trong Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được công bố.  Sáng (29/4), Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ tr...


Đó là nội dung được quy định chi tiết, cụ thể trong Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được công bố.

 Sáng (29/4), Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ trì công bố 7 luật và Lệnh, Pháp Lệnh. Trong đó Luật Báo chí được dư luận rất quan tâm. Với quy định, “khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo”, những cơ sở/đơn vị có “động tác” gây phiền nhiễu nhằm cản trở nhà báo tiếp cận thông tin hoặc gây khó cho nhà báo tác nghiệp sẽ không thể đạt mục đích.

Thẻ nhà báo theo mẫu mới hiện nay

Thực tiễn hoạt động báo chí, nhiều phóng viên, nhà báo đã bị cản trở, gây khó khăn khi đi làm việc tại một số cơ sở. Điển hình, khi nhà báo đến làm việc, nhất là về vấn đề tiêu cực, các cơ sở thường đòi hỏi nhà báo phải có giấy giới thiệu, còn nếu phóng viên có giấy giới thiệu thì yêu cầu phải có thẻ nhà báo.

Đặc biệt, cách đây chưa lâu, tại Thông tư 01/2014/CA của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa vào quy định nhà báo đến dự phiên tòa phải có cả thẻ Nhà báo và Giấy giới thiệu. Quy định này đã gây dư luận không đồng tình từ báo giới và dư luận xã hội.

Không phải chỉ có Tòa án có quy định như thế, mà ngay cả một số phường, xã của Hà Nội, khi nhà báo muốn làm việc với lãnh đạo phường thường bị yêu cầu quay trở lại cơ quan xin giấy giới thiệu. Nay, điều này sẽ không còn nữa bởi quy định luật rất rõ ràng. Khi luật Báo chí có hiệu lực thì những quy định như thế này sẽ không tồn tại.

“Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí;

e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

b) Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo".

(Trích Luật Báo chí mới được công bố)

Hồng Chuyên ( Infonet )

Bài Liên Quan

Tin Mới 8829478787652640741

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item