Bạch lộ- Thơ mới sáng tác 3/11/2015 của Mai Văn lạng

Bài thơ : Bạch lộ Mai Văn Lạng Này thì bạch lộ  Những con đường hoa nở bướm bay Những cong đường sóng sánh mật ngọt Những còn ...


Bài thơ: Bạch lộ

Mai Văn Lạng
Này thì bạch lộ
 Những con đường hoa nở bướm bay
Những cong đường sóng sánh mật ngọt
Những còn đường sáng, chứa đầy tình yêu và hạnh phúc
Bạch lộ
 Này Tư Mã Ý
Này Ngọa Long tiên sinh
Này Phụng Sồ
Này  . . . này . . . .này . . .
Bạch Lộ
Mà tử lộ không biết chừng
Bạch lộ , Thượng lộ, bị lộ và thương lộ
Ô hô
Sa lộ
Chút hơi buồn đắp điếm lẽ dở hay./.

21h30 tối thứ ba 3/11/2015

Bài Liên Quan

Tin Mới 4966413230282044694

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item