Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ môn lịch sử

Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ môn Lịch sử 20:10 ngày 27 tháng 11 năm 2015 TPO - Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua chiều 27/11 về tiếp t...

Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ môn Lịch sử

TPO - Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua chiều 27/11 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn nêu rõ: Tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.

Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ môn Lịch sử

Nghị quyết của Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề, từng bước tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới, đạt các chỉ tiêu về đào tạo nghề, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo.

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết nhấn mạnh phải bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục gắn với hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh. Đồng thời phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bài Liên Quan

Tin Mới 9070894519877651641

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item