Vỉa bắt hò ( Tuần Ty- Đào Huế )- Cụ Cả Tam+ Cụ TRùm Thịnh

BẮT HÒ Người hát : NSND Trùm Thịnh - NSND Cả Tam Xuất xứ : trong ca dao có biến cải. Điệu hát này chèo đã mô phỏng hình thức phần nào của đ...

BẮT HÒ Người hát : NSND Trùm Thịnh - NSND Cả Tam Xuất xứ : trong ca dao có biến cải. Điệu hát này chèo đã mô phỏng hình thức phần nào của điệu "Hò đưa linh" hay còn gọi là "Bá trạo" của miền Trung dùng để hát khi đưa linh cữu người chết xuống đò "tượng trưng" sang thế giới bên kia. Do đó còn gọi là chèo cạn. Hoàn cảnh sử dụng : trong vở chèo cổ Chu Mãi Thần. Chuyên dùng cho hai vợ chồng Tuần Ty - Đào Huế hát khi Đào Huế ra Bắc tìm chồng và buộc Tuần Ty phải bỏ vợ lẽ là Thiệt Thê rồi đưa đò chở hai mẹ con Đào Huế qua sông. Tính chất : oán trách, giận dữ, đe dọa. một hình thức xướng có phụ họa theo nhịp chèo sông nước. Hình thức đối ca có đồng ca hát theo làm nền. Chức năng : dùng trong lúc tranh luận có dàn đồng ca phụ họa cũng có thể để hưởng ứng hay phản đối bên này hay bên kia. Hệ thống làn điệu : hơi Huế. LỜI CỔ Vỉa : Tam tòng tích cũ còn ghi. Bé nghe cha mạ lớn thì nghe anh Ới em ơi! Em có nghe yêng ra thời nó trong ấm ngoài êm. Nếu mà không nghe yêng ra thời yêng đấm, yêng đá, yêng cú, yêng dọi nó đã mềm như dưa. Trổ mở đầu: (Khoan lới dô khoan) Tuần Ty : Bay phải hò khoan nghe nhau mà cho nó đều (Khoan lại hò khoan) Đào Huế : Tui là, nay tui là (Khoan lới dô khoan) con gái ba tui ở Đàng trong (Khoan lại hò khoan) Bước chân ra thiếp thôi đặng tầm chồng (Khoan lới dô khoan) Bảy chiếc bị thời mà còn có ba (Khoan lại hò khoan) Trổ nhắc lại I : Tuần Ty : Ấy cũng nào ai thôi mà nào ai (Khoan lới dô khoan) Nào ai nhắn nhủ cho mẹ con mi ra (Khoan lại hò khoan) Ấy cũng mà mi thôi mà mi dám kể (Khoan lới dô khoan) Sao mi được kể cái con cà con kê (Khoan lại hò khoan) Trổ nhắc lại II : Tuần Ty : Mi muốn sống hay là mi muốn mái (Khoan lới dô khoan) Tao cho mẹ con mi đưa nhau mà về (Khoan lại hò khoan) Ấy nỗi việc quan thôi mà việc quan (Khoan lới dô khoan) Ấy nỗi việc quan để một mình choa đây chịu (Khoan lại hò khoan) Để choa đây chịu thời một bề cho nó xong (Khoan lới dô khoan) Trổ nhắc lại III : Đào Huế :Khi xưa là khi xưa (Khoan lại hò khoan) Khi xưa thiếp tui ở trong phòng (Khoan lới dô khoan) Ấy cũng bây giờ thiếp tôi lại phải (Khoan lại hò khoan) Lại phải vô trong ấy vô trong hàng quyền (Khoan lới dô khoan) Trổ nhắc lại IV : Đào Huế : Người chồng tôi là cái người chồng tôi Tuần Ty : Cái con vợ tôi là cái con vợ tôi (Khoan lới dô khoan) Đào Huế : Yêng tham sắc chừ yêng lại tham tài (Khoan lại hò khoan) Có một chĩnh mà đôi ba cái gáo (Khoan lới dô khoan) Thiếp tôi ngồi mần răng mà cho nó yên Trổ kết : Đến bến yêng ơi, thuyền đà đến bến yêng ơi, sao yêng thôi mà chả bắc ới a cầu noi lên bờ Nguồn sách : Tìm hiểu các làn điệu chèo cổ - Hoàng Kiều / 150 làn điệu chèo cổ - Trần Đức Hạnh / Nguồn video : Bùi Quang Thắng

Bài Liên Quan

Tin Mới 5793188777633331454

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item