VĂN BÁT HOÀNG TỬ

Chốn long đài mây tuôn năm vẻ Cung Quảng Hàn bóng xế thềm loan La đà gió thoảng hương nhang Ngai vàng lồ lộ long nhan lầu lầu Đệ tử...

Chốn long đài mây tuôn năm vẻ
Cung Quảng Hàn bóng xế thềm loan
La đà gió thoảng hương nhang
Ngai vàng lồ lộ long nhan lầu lầu
Đệ tử xin khấu đầu cung thủ
Tấu Động Đình hoàng tử Long cung
Khâm thừa thượng đế sắc phong
Quyền cai đệ Bát đức ông nhiệm màu
Khi lên chầu Ngọc hoàng Thượng đế
Lúc ra vào thủy phủ Long cung
Có phen hóa hiện tướng rồng
Rắn vàng chìm nổi bể đông dư nghìn
Lên Thượng Thiên cưỡi mây ngăn gió
Ngọn cờ đào thẳng trỏ đường tiên
Có phen chơi cảnh lệ viên
Lầu lầu thu nguyệt thượng thiên ngân hà
Khi thong thả bàn trà điểm nước
Hội quần tiên tửu thuốc thi ngâm
Dập dìu hầu hạ dư trăm
Kẻ dâng khăn ngự, người dâng xuyến ngà
Khi trắc giáng thượng tòa biến hóa
Ngự long vân, xa mã vân du
Có phen cưỡi hạc ngao du
Biển hồ đôi lúc non vu đôi lần
Có phen lại mặc lòng thong thả
Cảnh sơn hà chi sá trần ai
Ngao du tử phủ đan đài
Ba ngàn chín vạn cõi ngoài trường sinh
Lên Thiên đình khâm thừa ngọc ấn
Chuyển uy hùng lĩnh ấn binh nhung
Tả ban văn tướng anh hùng
Hữu ban võ tướng khắp cùng dưới trên
Cưỡi bạch hổ hiện hình biến tướng
Giá ngự đồng ngọc trướng long phan
Triều thần văn võ bách quan
Thuỷ binh cơ đội lưỡng ban về chầu
Quân theo hầu cung đeo kiếm giắt
Tùy lệnh hành cờ phất trống rung
Có phen nổi trận đùng đùng
Ba đào sóng cả mênh mông hải hà
Khi hiện ra tam đầu cửu vĩ
Dưới Thủy tề nước rẽ làm đôi
Tự nhiên nổi trận phong lôi
Thấy trên mặt nước hiện đôi bạch xà
Lệnh truyền ra bất phân thời khắc
Thét tiếng vang chớp giật mưa sa
Ngự thôi về chốn Diêm La
Vào chầu thượng đế Vua Cha Động Đình
Trước Long đình khoan thai lễ nhạc
Mũ kim cương đai bạc xênh xang
Vào chầu bảo điện nghiêm trang
Võ ban nhất phẩm, văn ban tin dùng
Lệnh Cửu trùng truyền ban chức sự
Ngự đồng lên cứu tử độ sinh
Bát Hoàng thông hiểu thánh kinh
Khuyên son sổ mực đã tinh lầu lầu
Ngự phong vân dạo chơi bắc điện
Phép thần thông biến hiện vô phương
Thảnh thơi kim mã ngọc đường
Ngắm hoa dưới nguyệt, khói sương nhẹ nhàng
Giá ngự lên cứu dân độ thế
Nương uy trời tế thế độ nhân sinh
Vang danh khắp hết thiên đình
Đệ Bát Hoàng tử anh linh nhiệm màu
Khắp đâu đâu nức danh từ ấy
Ai kẻ còn dám lấy làm khinh
Ra tay cải tử hoàn sinh
Tà ma cũng phục yêu tinh quy hàng
Giáng bản đàn trừ tà trị bệnh
Phép anh linh hiển thánh cứu dân
Ra oai chí dũng chí nhân
Soi gương khúc trực cầm cân công bình
Tấm lòng thành tùy tâm sở nguyện
Giáng phúc lành ứng hiện hà sa
Một nguyện phúc lộc đề đa
Trừ tai giải hạn toàn gia an lành
Thứ hai nguyện đinh tài hậu phát
Để đồng gia phấn phát thanh danh
Ba nguyện phú quý khang ninh
Lưu ân giáng phúc môn đình thiên xuân
Xe loan thánh giá hồi cung.

Nguồn Fb Hung Nguyen

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item