Danh sách các làn điệu chèo- Thống kê: Mai Thiện

Sử dụng các quyển sách sau: sách “Tìm hiểu các làn điệu Chèo Cổ” của cụ Hoàng Kiều xuất bản năm 2001; sách “150 Làn điệu Chèo Cổ” của cụ B...

Sử dụng các quyển sách sau: sách “Tìm hiểu các làn điệu Chèo Cổ” của cụ Hoàng Kiều xuất bản năm 2001; sách “150 Làn điệu Chèo Cổ” của cụ Bùi Đức Hạnh xuất bản năm 2006; sách “Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc” của cụ Hoàng Kiều và bà Hà Hoa xuất bản năm 2007; sách “Giáo trình Hát Chèo”, “Tình Dậu Mà Tình Ơi" của bà Thanh Tuyết và 1 số tài liệu thự tế, để làm cơ sở ghi chép, phân loại đánh giá các làn điệu chèo cổ. Nhóm nghiên cứu Chèo độc lập đã tổng hợp được danh sách 190 làn điệu Chèo cổ như sau. Rất mong quý vị bổ sung thêm những làn điệu còn thiếu!
1 Ái Tử Kê
2 Rỉ Vong - Ba Than
3 Sử Rầu - Gối Hạc - Ba Than
4 Bát Mật Con Ruồi
5 Bắt Hò (Hò Bắt Đò)
6 Bay Bổng
7 Bình Thảo
8 Bóng Quế Giãi Thềm
9 Bài Đàn
10 Cách Cú
11 Chi Tải Vu Quy
12 Có Thánh Trị Vì
13 Nói Lệch - Cấm Giá
14 Cách Liễu
15 Chèo Quế (Hạ Vị)
16 Chức Cẩm Hồi Văn 1 (Buồn)
17 Chức Cẩm Hồi Văn 2 (Vui)
18 Con Nhện Giăng Mùng
19 Chăn Chiếu Chả Có Êm
20 Chinh Phụ
21 Vỉa Huế - Dậm Chân
22 Du Xuân
23 Dương Xuân
24 Duyên Phận Đôi Ta
25 Đường Trường Phải Chiều
26 Đường Trường Tiếng Đàn
27 Đường Trường Bắn Thước
28 Đường Trường Vị Thủy
29 Đường Trường Ngũ Phúc Chúc Thọ 1
30 Đường Trường Ngũ Phúc Chúc Thọ 2
31 Đường Trường Ngũ Sắc Tường Vân
32 Đường Trường Trong Rừng
(Đường Trường Trên Non)
33 Đường Trường Quyên Đề
34 Đường Trường Thu Không
35 Đường Trường Tứ Quý Thu Rồi 1
36 Đường Trường Tứ Quý Thu Rồi 2
37 Đường Trường Tải Lương
38 Đường Trường Tải Lương 1
39 Đường Trường Tải Lương 2
(Tử Quy Tiếng Đề)
40 Đào Lý Một Cành (Luyện Năm Cung)
41 Đào Liễu Một Mình
42 Đò Đưa
43 Gà Rừng
44 Gánh Nước Tưới Cà
45 Ghẹo Nguyệt Trêu Hoa
46 Gió Thổi Màn Loan (Dạ Nam Phong)
47 Hát Cách
48 Hát Cách Gối Hạc
49 Hát Chầu Bà Chúa Con Cua
50 Hát Đúm
51 Hát Xuôi Hát Ngược
52 Hát Tiên
53 Hát Ru
54 Hát Hãm
55 Hát Sắp Thường Thị Mầu
56 Hát Sắp Thường Mẹ Đốp
57 Hoài Thai
58 Hồi Tiếu
59 Hề Ăn Phải Miếng Trầu
60 Hề Ông Tơ
61 Hề Ông Đồ (Bồ Kếch Bồ Các)
62 Hề Đơm Đó
63 Hề Sư Cụ 1
64 Hề Sư Cụ 2 (Bản phát triển)
65 Hề Anh Cao Nàng Thấp
66 Hề Mồi Duyên Tình
67 Hề Mồi Cu Lớn Cu Bé
68 Hề Chỉ Có Hai Đồng Xu
69 Rỉ Vong - Hề Tiền Xướng Ca Hậu Lâm Khốc
70 Hề Tiểu
71 Hề Gậy Nói Vỉa
(Cung Quăng Cung Múa)
72 Hề Gậy Nói Lửng
73 Hề Gậy “Đốt Nhọ Bôi Mồm”
74 Hề Gậy “Trông Lên Trời”
75 Hề Gậy “Anh Mấy Rắp Tìm”
76 Hề Gậy “Đàn Ông Bá Nha”
77 Hề Gậy “Đi Thời Tìm”
78 Hề Gậy “Chiếu La Kinh”
79 Hề Mồi Thắt Lưng Xanh
(Hề Mồi Bằng Vàng)
80 Hề Mồi Đồn Rằng
81 Hề Mồi 30 Tết
82 Hề Mồi Cơm Canh
83 Hề Mồi Cu Sứt (Hề Cu Cậu)
84 Hề Mồi “Ẩy Ẩy Mần Chi”
85 Hề Bát Môn
86 Hề Gánh Nước Tưới Cà
87 Hề Mồi Chỉ Có Bốn Mươi Đồng
88 Hề Xuôi Nghè (Hề Xuống Nghè)
89 Hề Tiểu Gấm Hoa Chanh
90 Hề Song Đào
91 Khấn Hàng (Khoèo Khấn Hàng)
92 Lận Đận
93 Làn Thảm
94 Làn Thảm Phú
95 Làn Thảm Láy
96 Lễ Tiết Tháng Ba
97 Lới Lơ
98 Luyện Tam Tầng
99 Lão Say
100 Lão Say “Bình Tửu”
101 Lão Say “Bình Điếu Ngự”
102 Lão Say “Khéo Nảy Tính Tình” (Ván Cờ Tiên)
103 Nhân Khang (Vỡ Nước)
104 Nón Thúng Quai Thao
105 Nhịp Đuổi
106 Ngâm Bốn Mùa (LBDL)
107 Ngâm Sổng (Lưu Bình Dương Lễ)
108 Quá Giang
109 Quân Tử Vu Dịch
110 Quạt Màn
111 Rỉ Vong Quan Âm Thị Kính
112 Rót Chén Rượu Đào
113 Rủ Nhau Lên Núi Thiên Thai
114 Ru Bống
115 Kể Hạnh – Ru Kệ
116 Sử Chuyện (Nam Sử Nữ Chuyện)
117 Vỉa Bồng Mạc - Sử Bằng
118 Vị Thủy Đầu Can Nhật (Sử Dựng)
119 Sử Xếp (Lưu Bình Dương Lễ)
120 Ví Hề (Nô Màu)
121 Sử Xuân 1 (Nam)
122 Sử Xuân 2 (Nữ)
123 Sử Chúc - Vịnh Thơ - Hát Cách (Giáo Đầu Quan Âm Thị Kính)
124 Sắp Cổ Phong
125 Sắp Dựng
126 Vỉa Huế - Sắp Sông Dâu
127 Sắp Mưa Ngâu
128 Sắp Đan Lồng
129 Sắp Chênh Con Nhện Giăng Mùng
130 Sắp Chênh “Cô Gái Chơi Chua”
131 Sắp Chờ
132 Sắp Qua Cầu
133 Sắp Song Loan
134 Sắp Bắt Hề
135 Sắp Đặt Để Mà Chơi
136 Sắp Đánh Cờ
137 Sắp Đồng Tiền
138 Sắp Chợt 1 (Quan Âm)
139 Sắp Chợt 2 (Kiều)
140 Sắp Cá Rô
141 Sắp Gối 1 “Như Kèn Thổi Đôi”
142 Sắp Gối 2 “Húc Lẫn Bò Vàng”
143 Sắp Gối Lớp 2
144 Sắp “Lên Xứ Lạng”
145 Sắp “Đếm Nhiêu Hề”
146 Sắp Vãn Thanh
147 Sắp “Vắng Ông Giăng”
148 Vỉa Huế - Suông Hời
149 Sa Lệch Bằng (Thị Màu)
150 Sa Lệch Bằng Chuyển Cung Bắc
151 Sa Lệch Chênh 1
152 Sa Lệch Chênh 2
153 Sa Lệch Chênh Chuyển Xếp
(Sa Lệch Xếp)
154 Thiếp Tôi Trả Lại Cho Chàng
155 Tò Vò
156 Tò Vò Súy Vân
157 Tình Thư Hạ Vị
158 Tầm Phang
159 Trần Tình 1 (Võ Lăng)
160 Trần Tình 2 (Trương Viên)
161 Tai Nghe Giặc Nổi Bên Đông
162 Tòng Nhất Nhi Chung
163 Tưởng Vọng Xuân Tình A
164 Tưởng Vọng Xuân Tình B
165 Tú Bà Khấn Tiên Sư
166 Tú Bà Khấn Tiên Sư Ở Lầu Xanh
167 Tạ Từ Đường
168 Tứ Quý169 Trúc Mai
170 Tuyết Sương (Chùa Tuyết Sơn)
171 Vãn Canh 1 (Liều đi)
172 Vãn Canh 2 (Súy Vân)
173 Vãn Xô A
174 Vãn Xô B
175 Vãn Xô C
176 Vãn Cầm
177 Vãn Thập Nguyệt
178 Sử Rầu Vãn Theo (QATK)
179 Vãn Theo 2 (Trương Viên)
180 Vãn Non Mai
181 Vịnh Khúc (Sắp Vịnh)
182 Xẩm Dựng
183 Xẩm Huê Tình (Hề Cơm Niêu)
184 Xẩm Tàu Điện
185 Xẩm Thầy Bói
186 Xẩm Xoan
187 Yến Ẩm
188 Hải Đường
189 Nói Sử Ghé Rầu
190 Tuyết Dạt Sông Thương


Theo Fb Mai Thiện 

Bài Liên Quan

Tin Mới 8394450599797882585

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item