Những Bài văn khấn ngày tết đặc biệt giá trị- Nguồn Fb nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

VĂN KHẤN LỄ ÔNG TÁO CHẦU TRỜI.  Kính lạy Chư phật mười phương, mười phương chư Phật.  Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Lưu Vư...


VĂN KHẤN LỄ ÔNG TÁO CHẦU TRỜI. Kính lạy Chư phật mười phương, mười phương chư Phật. 

Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O
- Kim niên Kỷ Hợi. Thập nhị nguyệt. Nhị thập tam nhật, cát thời 

(Tức ngày 17/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X… cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Hôm nay, ngày 23 tháng chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. 

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. 

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên, Hội đồng Bà cô, ông mãnh trong gia đình tín chủ:…………………………………………………………………. Đồng lai hâm hưởng. 

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì. 

Nam mô a di đà Phật! 

Nam mô a di đà Phật! 

Nam mô a di đà Phật! Sớ văn khấn Táo Quân Kính lạy Chư phật mười phương, mười phương chư Phật. 

Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O
- Kim niên Kỷ Hợi. Thập nhị nguyệt. Nhị thập tam nhật, cát thời 

(Tức ngày 17/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X… cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên. 

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ. Nhạc phủ vạn pháp thần thông. Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh. Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình. 

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng. 

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự. Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy. Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên 

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa. Thỉnh Vua Bếp Tam Tài. Thỉnh Xí Thần. Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân. Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế. 

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương. Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương. Phụng đạo tụng kinh 

Kì thao thanh bình đệ tử...... Phàm cư Việt Nam Quốc...tỉnh…thị...hiệu. Kim nhật kiền thành. Dĩ hương chúc thanh sái chi nghi kính cáo 

Cửu thiên trù phủ tôn thần chi vị tiền viết duy: 

Thần linh thông thiên phủ. Trạch phái nhân hoàn. Công sùng viêm đế. Đức bị dưỡng quần sinh. 

Đệ tử mỗi niên tứ quý. Ngưỡng lại tôn thần bảo hữu. Nhật thực tam xan. Toàn cảm đại đức khuông phù. 

Thánh đức quảng bác. Thốn tâm nan báo. Nhật thường chi gian. Ngôn hoặc phi lễ. Hành hoặc phi nghi. Trù tạo chi tế. Hoặc phần mao cốt. Hoặc đôi uế ô. 

Bất tri cấm kị. Mạo phạm táo quân đại vương. Hàng tai trí họa. Dĩ trí gia trạch bất an. 

Kinh doanh bất thông. Nhân đinh bất vượng. Sinh súc bất lợi. Thường sinh tật bệnh chi tai. 

Đệ tử hạp gia kiền niệm. Bặc kim đại cát lương thần. 

Phụng tụng táo vương phủ quân chân kinh nhất quyển 

Bổ tạ linh văn nhất hàm. 

Thành khẩn lễ bái. 

Thượng phụng 

Cửu thiên nhạc trù tư mệnh 

Thái ất nguyên hoàng định phúc . Phụng thiện thiên tôn vị tiền. Phục nguyện đại thi xá hựu. 

Vĩnh tăng phúc lộc. Phùng hung hóa cát. Phổ ước an ổn. Thánh từ động hồi. Chiêu cách văn sơ 

Thiên vận Kỷ Hợi niên, Thập nhị nguyệt, Nhị thập tam nhật. Lễ vật 

Giò lụa một đĩa, xôi một đĩa, (nếu có cá chép rán càng tốt) (sắp riêng) 

Cơm canh một mâm, 

Hoa quả đầy đủ 

Mũ áo, hòm sớ táo quân(nếu có) 

Tiền vàng 10 lễ, gửi táo thần 5 lễ, 3 lễ gửi Hội đồng gia tiên và bà cô ông mãnh, 2 lễ cho vong hồn đang lẩn khuất. 

VĂN KHẤN LỄ TẠ MỘ VÀO NGÀY 30 TẾT. 
(Tạ mộ để xin phép Thổ Thần Thổ Địa nơi đó cho Ông Bà về ăn Tết ). 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. 

-Cung thỉnh Chư Phật mười phương, mười phương chưPhật. 

HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. O
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O
- Kim niên Kỷ Hợi. Thập nhị nguyệt. Nhị thập tam nhật, cát thời 

(Tức ngày 17/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: …………………………………………cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

_ Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ long mạch Tôn thần , Tiền Chu Tước , Hậu Huyền Vũ , Tả Thanh Long , Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản ở trong xứ này. 
Kính lạy Hương linh Hội đồng gia tiên, bà cô ông mãnh trong (Nguyễn Văn) gia tộc
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp , nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới. 
Chúng con là :............... 
Sắm sanh phẩm vật , hương hoa phù tửu lễ nghi , trình cáo Tôn Thần , kính rước vong linh Bản Gia Tiên Tổ chúng con là.......... có phần mộ tại đây về với gia đình đón năm mới , để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên , báo đáp ân thâm , tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần , phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở , bát nước nén hương , biểu tấm lòng thành , cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI. 

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : _ Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT. 
_ Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần. 
_ Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhất nhật, cát thời 

(Tức ngày 25/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Nay là phút giao thừa năm Canh Tý 
Chúng con là................. 
Ngụ tại ...................... 
Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiếu sinh , ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. 
Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ. 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
Kính lạy : Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên tiền tổ, Hội đồng bà cô ông mãnh trong gia tộc. 
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhất nhật, cát thời 

(Tức ngày 25/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. 
Chúng con xin kính mời : 
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. 
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật. 
Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 ). 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN ) 
Kính lạy : Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên tiền tổ, Hội đồng bà cô ông mãnh trong gia tộc. 
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhất nhật, cát thời 

(Tức ngày 25/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, Lạc Thiện thôn. 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giửa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thônmg , sở cầu như ý. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 

Cẩn cáo. VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT. 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN ) 
Kính thỉnh Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên tiền tổ, Hội đồng bà cô ông mãnh trong gia tộc. 
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhất nhật, cát thời 

(Tức ngày 25/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án. Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo. VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 2 TẾT. 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN ) 
Kính thỉnh Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên tiền tổ, Hội đồng bà cô ông mãnh trong gia tộc. 
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhị nhật, cát thời 

(Tức ngày 26/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Hai năm mới, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án. Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo. VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI ( MÙNG 3 ). 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần ) 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN ) 
Kính thỉnh Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. 
Cung thỉnh: Đương cai thái tuế Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan chí đức tôn thần O 

Kính lạy: 

Chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên. 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Bà chúa đất, cùng các vị tiền chủ, hậu chủ đang cai quản và an trú tại nơi này. 

Kính lạy: 

Ngài Triệu Công Minh tài thần, ngài Văn thần tài, ngài võ thần tài, hoàng thần tài, ngũ lộ tài thần.O 

Kính lạy : 

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. O 

Cung kính thỉnh mời Hội đồng gia tiên tiền tổ, Hội đồng bà cô ông mãnh trong gia tộc. 

Cung thỉnh nội ngoại chư tiên linh. 
- Kim niên Canh Tý. Sơ nhất nguyệt. Sơ nhị nhật, cát thời 

(Tức ngày 26/01/2020) 

- Kim cư Việt Nam quốc, Thái Bình tỉnh, Tiền Hải huyện, Đông Phong xã, 

- Kim vì trạch chủ: Nguyễn Văn X…………..cùng toàn gia tử tôn hôn tế cung kính bái. O 

Hôm nay là ngày mồng ba tháng Giêng năm Canh Tý 
Tín chủ chúng con .......................... 
Ngụ tại .......................................... 
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật , phù tửu lễ nghi , cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hoá kim ngân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin : lưu phúc lưu ân , phù hộ độ trì , dương cơ âm mộ , mọi chỗ tốt lành . Cháu con được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành kính cẩn , lễ bạc tiến dâng , lượng cả xét soi , cúi xin chứng giám. Cẩn cáo. Bài Liên Quan

Tin Mới 2659503982535535010

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item