PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC CHO GIAO LƯU CHÈO LẦN THỨ 6 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số :....../QĐPTTH ngày.......tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên - Trưởng ban chỉ...
Căn cứ Quyết định số :....../QĐPTTH ngày.......tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên - Trưởng ban chỉ đạo giao lưu nghệ thuật chèo toàn quốc năm 2020.

Căn cứ kế hoạch tổ chức giao lưu, Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức (Khối phòng Dân ca và Đại diện các Trang hội CLB) như sau:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng ban tổ chức giao lưu phụ trách chung, đồng thời trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Hậu cần và Tiểu ban Tài chính.

2. Ông Việt Chiều Xuân - Phó ban tổ chức giao lưu, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật (HĐNT)

Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng các tiết mục trong quá trình thẩm định, sắp xếp thứ tự biểu diễn ở các buổi, công khai tại Hội trường và thông báo đến các trang hội và diễn viên.

Trực tiếp điều hành sân khấu tại 4 buổi biểu diễn và 2 buổi khớp nhạc. Tự quyết định chọn người hỗ trợ giúp việc theo nhiệm vụ được phân công.

3. Ông Tạ Xuân Thọ - Phó Ban tổ chức. Trực tiếp chỉ đạo về nội dung tuyên truyền, quảng cáo và trang trí khánh tiết. Phối hợp với các thành viên thuộc Đài Phát thanh và  Truyền hình Hưng Yên trong các nhiệm vụ và chỉ đạo dàn nhạc.

4. Ông Nguyễn Thanh Tú - Phó Chủ tịch HĐNT: Cùng HĐNT nghe tuyển chọn các tiết mục biểu diễn. Phối hợp cùng Đài Phát thanh và truyền thông Hưng Yên chỉ đạo bộ phận âm thanh, ánh sáng hội trường; nội dung kịch bản, các phóng sự và Truyền thông tin trực tiếp.

5. Ông Nguyễn Toàn - Phó Chủ tịch HĐNT, cùng HĐNT nghe, tuyển chọn các tiết mục biểu diễn, duy trì sân khấu biểu diễn và giúp Chủ tịch HĐNT những việc được phân công. Có phương án chăm sóc, xử lý các tình huống về sức khỏe các đại biểu và diễn viên, kiểm tra vệ sinh ăn uống trong liên hoan.

6. Bà Nguyễn Nguyên Nhật - Chịu trách nhiệm về thu - chi tài chính từ các nguồn tài trợ, ủng hộ; Trực tiếp thu phí của các diễn viên và người về dự giao lưu theo quy định; bảo đảm các nội dung chi theo chỉ đạo của Ban tổ chức, kịp thời thanh quyết toán ngay sau khi bế mạc giao lưu; Tham gia cùng Tiểu ban lễ tân khi có nhiệm vụ.

7. Bà Cẩm Thanh Phạm - Chịu trách nhiệm chính về công tác bảo đảm Hậu cần cho 2 bữa liên hoan; Hướng dẫn vị trí ăn nghỉ cho các đại biểu và diễn viên các đoàn, tham gia cùng Tiểu ban lễ tân trong việc tiếp đón, nhận và tặng hoa (cả việc tặng hoa các tiết mục. Riêng tặng hoa trên sân khấu Ban tổ chức sẽ bố trí thêm 4 đến 6 người giúp việc).

8. Bà Hứa Thị Quỳnh Chi - Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, quảng cáo, khánh tiết, đồng thời tham gia  việc Lễ tân đón tiếp khách và hỗ trợ các buổi truyền trực tiếp.

9. Ông Lê Thanh Phong - Chuẩn bị nội dung kịch bản, giới thiệu (MC) trong các buổi giao lưu cùng với (MC) của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.

Trên đây là nhiệm vụ chính cho từng thành viên Ban Tổ chức. Quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm với các thành viên Ban tổ chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Hùng

Bài Liên Quan

Tin Mới 4416821855050404126

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item