Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, ưu tú có thu nhập thấp

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, ưu tú có thu nhập thấp Ban Thời sự VTV.vn - Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp và h...

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, ưu tú có thu nhập thấp


Ban Thời sự
VTV.vn - Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng.
Có 4 đối tượng được hưởng hỗ trợ là nghệ NNND, NNƯT được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại thời điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng) gồm:  Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ Y tế quy định; Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng 1, 2, 3.
Theo Nghị định trên, đối tượng 1, 2, 3 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 1.000.000 đồng.
Mức trợ cấp 850.000 đồng/tháng áp dụng đối với: Đối tượng 1,2,3 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở và đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở.
Mức trợ cấp 700.000 đồng/tháng áp dụng đối với đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở.
Các đối tượng trên còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo (mức đóng tại thời điểm ban hành Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở do Chính phủ quy định); đồng thời được hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Ngoài ra, các đối tượng trên khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được nhà nước hỗ trợ chi phí mai táng là 7.000.000 đồng.
Nghị định quy định rõ, các đối tượng được hưởng các mức trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng tại nhiều văn bản khác nhau, với các mức khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất tại một văn bản.

Bài Liên Quan

Tin Mới 5432585116352896386

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item