Hát chèo cổ " Chinh Phụ "- Phân tích và giải nghĩa

CHINH PHỤ - Lời Cổ, NSND Thanh Bình. CHINH PHỤ Phân tích và giải nghĩa Thiếp thân i i i bất tưởng i i ì vi chinh ì ì phụ Quân thân i i i kh...

CHINH PHỤ - Lời Cổ, NSND Thanh Bình. CHINH PHỤ Phân tích và giải nghĩa Thiếp thân i i i bất tưởng i i ì vi chinh ì ì phụ Quân thân i i i khởi học vi vương i í i tôn Tu du í trung ì hề, đối i í i diện i Khoảnh i i ì khắc í, lý í i hề phân ì trình ì Phân trình hề hà í lương i Ơi hỡi i i lang quân ơi i Thiếp nhớ i í i chàng ì A nhất tình hề lang quân ơi Ơi song bên hỡi i i í chàng i i i i í i ì Kỵ ì ì xa tương ủng i i, quân i lâm tái í Dương i liễu na í tri i i, thiếp nay i i đoạn í trường ì Bằng í hề, hề lang quân i Ơi hỡi í i lang quân ơi i i Thiếp nhớ i í chàng A nhất tình hề lang quân ơi Ơi song bên hỡi i ì í chàng i i i i í i ì Khứ i khứ lạc i mai i i í thanh i tiệm i viễn í Hành ì hành chinh i bái sắc í hà ì i mang i Bằng í hề, hề lang quân i Ơi hỡi lang quân ơi i i Thiếp nhớ i i í chàng i A nhất tình hề lang quân ơi Ơi song bên hỡi ì í chàng i i i í i i ì Vọng ì i vân khứ hề, ì i í lang i biệt i thiếp í Vọng ì sơn quy í hề, thiếp tư i ì i lang i i Bằng í hề, hề lang quân i Ơi hỡi i lang quân ơi i i i Thiếp nhớ i i í chàng i A nhất tình hề lang quân ơi Ơi song bên hỡi ì í chàng i i i i í i ì ----- Nguyên tác câu số 128 “Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ Quân thân khởi học vi vương tôn” Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm “Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ, Chàng há từng học lũ vương tôn.” Hai câu sau lấy trong đoạn nguyên tác: câu 43 đến 51 Quân xuyên trang phục hồng như hà Quân kỵ kiêu mã bạch như tuyết Kiêu mã hề loan linh Chinh cổ hề nhân hành “Tu du trung hề đối diện Khoảnh khắc lý hề phân trình Phân trình hề hà lương" Bồi hồi hề lộ bàng Lộ bàng nhất vọng hề bái ương ương. Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm: " Áo chàng đỏ tựa sương pha Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay Hà lương chia rẽ đường này Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi" *Hà lương - Sông và Cầu - như là chia rẽ cầu với sông câu sau lấy trong đoạn nguyên tác từ câu 52 đến 55 Tiền xa hề Bắc Tế Liễu, Hậu kỵ hề Tây Trường Dương Kỵ xa tương ủng quân lâm tái Dương liễu na tri thiếp đoạn trường bản dịch: Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương Quân đưa chàng ruổi lên đường Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng? 4 câu cuối lấy trong nguyên tác: từ câu 56 đến 66 Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn Hành hành chinh bái sắc hà mang Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp Vọng sơn quy hề thiếp tư lang. Lang khứ trình hề mông vũ ngoại Thiếp quy xứ hề tạc dạ phòng Lang cố thiếp hề Hàm Dương Thiếp cố lang hề Tiêu Tương. Tiêu Tương yên cách Hàm Dương thụ Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang. Bản dịch : Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng Hàng cờ bay trong bóng phất phơ Dấu chàng theo lớp mây đưa Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà Chàng thì đi cõi xa mưa gió Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn Đoái trông theo đã cách ngăn Tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh Chốn Hàm kinh chàng còn ngoảnh lại Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.


Bài Liên Quan

Tin Mới 4722062071437485787

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item